अनुमतिदोषः

Jump to navigation Jump to search

1 निम्नकारणत्वात् view the current transcoding status सम्पादनस्य अनुमतिः नास्ति । कारणम्:

प्रार्थिता क्रिया अस्य समूहस्य सदस्यानां कृते एव अनुमता:निर्वाहकाः.

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:Transcode_statistics" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्