विकिस्रोतः:वर्तमानवार्ताः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

मेइसूरु वासुदेवाचार् प्रख्यातह् कर्नातक वग्गेकारह् । सह् भारतस्य सङेएत प्रकारम् व्रुद्धिम् करोति । त्यागराजह् ष्यामा षस्त्र्य् मुत्तुस्वम्य् देक्षितस्य समकालेएनह् वर्तते । सह् तिरुवरुर् प्रान्त्ये तञवुर् स्तले जन्म प्राप्तवान् । थ्यागरजस्य पिता रमब्रह्मह् । तस्य गोत्रह् भारद्वाजह् । तस्य स्मार्थ साम्प्रदय धर्नमह् आचरितवति । थ्यागराजह् कलहस्तय्य सम्मुखे वेएनाभ्यासम् करोति । त्यागरजह् महर्षि नारदम् प्रति पोओजम् कार्य तस्य दर्षनसोउभाघ्यम् प्राप्तितह् । सोन्ति वेन्कत रामनय्य्स् तस्य बाल्ये सङेएत सिक्षकह् अस्ति । देसिक तोदि रागस्य " नमो नमो राघवाय अनिषम् " तस्य प्रतमह् क्रुतिह् अस्ति । ष्री रामह् तस्य आरध्य देवह् । सह् क्रिष्न , षिव, षक्ति , गनेष, मुरुग , सरस्वति , हनुमन्तह् प्रतिह् गीतानि रचितह् ।