विकिस्रोतः:ग्रन्थाञ्जलिः २०२०/ग्रन्थाः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
ग्रन्थाञ्जलिः
 मुख्यपृष्ठम् Main page ग्रन्थाः Books भागग्राहिणः Participants चर्चा Discuss इतिवृत्तम् Report 


क्र.सं. ग्रन्थस्य नाम पृष्ठानि विषयविभागः सदस्यः
१. श्रीसुबोधिनी ३०४ भागवतम् Narayanan V T
२. माधवनिदानम् ३३० आयुर्वेदः Sujatha Mattur
३. मनुस्मृतिः ५११ स्मृतयः शारदा भट्ट
४. दक्षिणामूर्तिसंहिता २२२ आगमः Shardashah
५. आपस्तम्बधर्मसूत्रम् ३९८ धर्मशास्त्रम् Dayasagara
६. अथर्ववेदसंहिता-भागः ४ (१) ४२० वेदः
७. अथर्ववेदसंहिता-भागः ४ (२) ४२५ वेदः
८. शब्दापशब्दविवेकः ३८९ व्याकरणम् Dr.Tirumalnhm
९. विमानार्चनाकल्पः ३०५ आगमः
१०. सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा उत्तर-१) २१३ व्याकरणम् Chetana
११. सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा उत्तर-२) २१३ व्याकरणम् Ranjanin
१२. सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा उत्तर-३) २१३ व्याकरणम् PratikR48
१३. श्रीमहाराणाप्रतापसिंहचरितम् ७२ गद्यकाव्यम्
१४. वटेश्वरसिद्धान्तः ३९९ ज्योतिश्शास्त्रम्
१५. वत्सराजस्य नाटकानि १९८ नाटकम् Suryanarayana jois, Ganapatijoshi26