फलकम्:सुभाषितम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
आगस्ट् २०२०
शुक्रवासरः
२२:१२ UTC
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

भद्रम् पष्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्तुवाँसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥एतद सुभाषितम्स्य प्रभव ऋग्वेद अस्ति।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=फलकम्:सुभाषितम्&oldid=12758" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्