पृष्ठम्:Chézy - Anthologie érotique d’Amarou.djvu/१९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


श्रीमन्मथाय नमः

___


अमन्दशतकसारः

मुग्धबालानां शिञार्थे

केनचित् स्मरवृह्चकिक्डरेण

व्रकाशीकृतः


परिस्नामि्न महापुरे

____

ईश्वब्दे १८३१ ॥