पृष्ठम्:लघुभास्करीयम्.djvu/२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्रीभास्कराचार्यविरचितम् लघुभास्करीयम् लखनऊ-विश्वविद्यालयस्य गणिताध्यापकेन एम० ए०, डी० लिट्० इत्युपाधिारिणा श्री कृपाशंकर शुक्लेन आङग्लानुवाद - व्याख्या-टिप्पण्यादिभिः सहितं सम्पादितम् लखनऊ विश्वविद्यालयस्य गणित-ज्योतिष-विभागेन सं० २०२० वि०