पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


॥ श्रीः ॥

महाकविश्रीकालिदासविरचितं

मेघदूतम्

मल्लिनाथकृतसञ्जीविनीसमेतम् ।

मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu

आरामण्डलान्तर्गत-संझौलीग्रामस्थ-

हरगौरी-संस्कृत-विद्यालय-प्रधानाध्यापकेन

पं० श्रीकनकलालठक्कुरेण

भावार्थबोधिकानाम-टिप्पण्या

समलङ्कृत्य संशोधितम् ।


(तृतीयं संस्करणम् ।)


तच्च

मास्टर-खेलाडीलाल-महोदयेन

श्रीसीतारामाख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रयित्वा
प्रकाशितम् ।


शाके १८५२ सन् १९३० ई०


मूल्यमष्टावाणकाः ।