पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

                   समर्पण :
                श्रीयुत एस० के० पाटिल
               यूनियन मिनिस्टर फ़ार रेल्वेज़
                   को                  
                 सादर समर्पित