पृष्ठम्:गणितसारसङ्ग्रहः॒रङ्गाचार्येणानूदितः॒१९१२.djvu/७८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


 
46 गणितसारसङ्ग्रहः॒

चैन नवांशकेन रहितश्चरणस्वकपञ्चमोज्झितों
ब्रूहि समस्य तान् प्रिय कलासमकोत्पलमालिकाविधौ ।। १४० ।।

इति भागमातृजातिः ।

इति सारसङ्ग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचार्यस्य कृतौ कलासवर्णो
नाम द्वितीयव्यवहारस्समाप्तः ।