छान्दोग्योपनिषद्

विकिस्रोतः तः
(छान्दोग्य उपनिषद् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
उपनिषद्


॥छान्दोग्योपनिषद्॥

अनुक्रमणिका

  1. छान्दोग्योपनिषद् १ प्रथमोऽध्यायः, द्वितीयोऽध्यायः
  2. छान्दोग्योपनिषद् २ तृतीयोऽध्यायः, चतुर्थोऽध्यायः
  3. छान्दोग्योपनिषद् ३ पञ्चमोऽध्यायः, षष्ठोऽध्यायः
  4. छान्दोग्योपनिषद् ४ सप्तमोऽध्यायः, अष्टमोऽध्यायः

अधिकाध्ययनाय[सम्पाद्यताम्]

बाहरी कडियाँ[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=छान्दोग्योपनिषद्&oldid=35769" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः