गोविन्दस्तोत्रम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
गोविन्दस्तोत्रम्
विष्णुस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

श्री कल्याणी देवी विरचितम् ।
श्रीवर बालक रिङ्खणतत्पर पद्मदलायतलोचन देव ।
कुन्तलसन्ततिराजितसन्मुख देवकिनन्दन गोविन्द वन्दे ॥ १॥

हाटकनूपुरशक्वरिपूर्वकभूषणभूषित श्यामलदेह ।
कुन्तलसन्ततिराजितसन्मुख देवकिनन्दन गोविन्द वन्दे ॥ २॥

देवकिनन्दन नन्दवन्दित मध्वविभीषणसान्द्रसरोज ।
कुन्तलसन्ततिराजितसन्मुख देवकिनन्दन गोविन्द वन्दे ॥ ३॥

अद्वयविक्रम गोविन्दकिङ्कर श्रीमध्ववल्लभ गुरुतर नमः ।
कुन्तलसन्ततिराजितसन्मुख देवकिनन्दन गोविन्द वन्दे ॥ ४॥

॥ इति श्रीमत्कल्याणीदेवी विरचितं गोविन्दस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=गोविन्दस्तोत्रम्&oldid=92900" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्