गोपालाष्टोत्तरशतनामावलिः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
गोपालाष्टोत्तरशतनामावलि
विष्णुस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

श्री गोपालाष्टोत्तरशतनामावलिः

ॐ श्री गोपालबालतनयाय नमः ।
ॐ श्री गोपाय नमः ।
ॐ श्री गोकुलनायकाय नमः ।
ॐ श्री गोपालाय नमः ।
ॐ श्री गोकुलनन्दनाय नमः ।
ॐ श्री गोपसंरक्षणोत्सुकाय नमः ।
ॐ श्री गोवत्सरूपिणे नमः ।
ॐ श्री गोपोषिअणे नमः ।
ॐ श्री गोपिकासुतरूपभृते नमः ।
ॐ श्री गोपीभृतदधिक्षीरशिक्यभाजनलुण्ठकाय नमः । १०
ॐ श्री गोपिकागण्डसंसक्तश्रीमद्वदनपंकजाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकासंगमोल्लासाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाकुचमर्दनाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाऽक्ष्यंजनासक्तमंजुलाधरपल्लवाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकारदनसन्दष्टरक्तिमाधरविद्रुमाय नमः ।
ॐ श्री गोपीपीनकुचद्वन्द्व मर्दनात्यन्तनिर्दयाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकागानसंसक्तय नमः ।
ॐ श्री गोपिकानर्तनोत्सुकाय नमः ।
ॐ श्री गोपीसंभाषणरताय नमः ।
ॐ श्री गोपक्रीडामहोत्सवाय नमः । २०
ॐ श्री गोपीवस्त्रापहारिणे नमः ।
ॐ श्री गोपीकृतनखक्षताया नमः ।
ॐ श्री गोपिकासहभोक्त्रे नमः ।
ॐ श्री गोपिकापादसेवकाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाधवरूपाय नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीवेषमूर्तिभृते नमः ।
ॐ श्री गोपीगानानुसरणमुरळीगानरंजकाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकापुण्यनिवहाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाजनवल्लभाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकादत्तसूपान्नदधिक्षीरघृताशाय नमः । ३०
ॐ श्री गोपीचर्चिततांबूलग्रहणोत्सुकमानसाय नमः ।
ॐ श्री गोपीभुक्तावशिष्टान्नसंपूरितनिजोदराय नमः ।
ॐ श्री गोपीमुखाब्जमार्ताण्डाय नमः ।
ॐ श्री गोपीनयनगोचराय नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीपंचविशिखाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाहृदयालयाय नमः ।
ॐ श्री गोपीहृदब्जभ्रमराय नमः ।
ॐ श्री गोपीचरित्रगानवते नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीपरमप्रीताय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाध्याननिष्टावते नमः । ४०
ॐ श्री गोपस्त्रीमध्यसंस्थिताय नमः ।
ॐ श्री गोपनारीमनोहारिणे नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीदत्तभूषणाय नमः ।
ॐ श्री गोपीसौदामिनीमेघाय नमः ।
ॐ श्री गोपीनीरधिचन्द्रमसे नमः ।
ॐ श्री गोपिकालंकृतात्यन्तसूक्ष्माच्छोष्णीषकंचुकाय नमः ।
ॐ श्री गोपीभुजोपधानाय नमः ।
ॐ श्री गोपीचित्तफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकासंगमश्रान्ताय नमः । ५०
ॐ श्री गोपीहृदयसंस्थिताय नमः ।
ॐ श्री गोपीपुल्लमुखांभोजमध्वास्वादनबंभराय नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीदन्तपीड्याय नमः ।
ॐ श्री गोपिसल्लाप सादराय नमः ।
ॐ श्री गोपीवामांकसंरूढाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकाभ्यंजनोद्यताय नमः ।
ॐ श्री गोपीभावपरिज्ञात्रे नमः ।
ॐ श्री गोपस्त्रीदर्शनोन्मीषाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकासुतप्रीताय नमः ।
ॐ श्री गोपिकालिङ्गनोत्सुकाय नमः । ६०
ॐ श्री गोवर्धनाचलोद्धर्ते नमः ।
ॐ श्री गोदोहनलसत्कराय नमः ।
ॐ श्री गोवृन्दवीताय नमः ।
ॐ श्री गोविन्दाय नमः ।
ॐ श्री गोपिकागोपगोवृताय नमः ।
ॐ श्री गोपालाङ्गणसंचारिणे नमः ।
ॐ श्री गोपबालानुरंजकाय नमः ।
ॐ श्री गोव्रताय नमः ।
ॐ श्री गोपिकार्तिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री गोनामभूषिणे नमः । ७०
ॐ श्री गोगोप्त्रे नमः ।
ॐ श्री गोपमानसरञ्जकाय नमः ।
ॐ श्री गोसहस्रालिमध्यस्थाय नमः ।
ॐ श्री गोपबालशतावृताय नमः ।
ॐ श्री गोवृन्दभाषाविजात्रे नमः ।
ॐ श्री गोपद्रव्यापहारकाय नमः ।
ॐ श्री गोपवेषाय नमः ।
ॐ श्री गोपनाथाय नमः ।
ॐ श्री गोपभूषणसंभ्रमाय नमः ।
ॐ श्री गोपदासाय नमः । ८०
ॐ श्री गोपपूज्याय नमः ।
ॐ श्री गोपालकशुभप्रदाय नमः ।
ॐ श्री गोपनेत्रे नमः ।
ॐ श्री गोपसखाय नमः ।
ॐ श्री गोपसंकटमोचकाय नमः ।
ॐ श्री गोपमात्रे नमः ।
ॐ श्री गोपपित्रे नमः ।
ॐ श्री गोपभ्रात्रे नमः ।
ॐ श्री गोपनाय नमः ।
ॐ श्री गोपबन्धवे नमः । ९०
ॐ श्री गोपपुण्याय नमः ।
ॐ श्री गोपसंतानभूरुहाअय नमः ।
ॐ श्री गोपालानीतदध्यन्नभोक्त्रे नमः ।
ॐ श्री गोपालरञ्जकाय नमः ।
ॐ श्री गोपालप्राणधात्रे नमः ।
ॐ श्री गोपगोपीजनावृताय नमः ।
ॐ श्री गोकुलोत्सवसंतोषाय नमः ।
ॐ श्री गोदधिक्षीरचोरकाय नमः ।
ॐ श्री गोवर्धनरताय नमः ।
ॐ श्री गोपीगोपाह्वानकृतादराय नमः । १००
ॐ श्री गोग्रासधारिणे नमः ।
ॐ श्री गोकंडूनिवारणनखावलये नमः ।
ॐ श्री गोहिताय नमः ।
ॐ श्री गोकुलाराध्याय नमः ।
ॐ श्री गोगोपीजनवल्लभाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः । १०६
॥ श्री गोपालाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥
        ॥ ॐ तत्सत् ॥