आदित्यनामावलिः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
आदित्यनामावलिः
नवग्रहस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

          ॥ आदित्यहृदयम् नामावलिः ॥
          
          ॐ रश्मिमते नमः ।
          ॐ समुद्यते नमः ।
          ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
          ॐ विवस्वते नमः ।
          ॐ भास्कराय नमः । ५।
          ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
          ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः ।
          ॐ तेजस्विने नमः ।
          ॐ रश्मिभवनाय नमः ।
          ॐ देवासुरगणलोकपालाय नमः । १०।
          
          ॐ ब्रह्मणे नमः ।
          ॐ विष्णवे नमः ।
          ॐ शिवाय नमः ।
          ॐ स्कन्दाय नमः ।
          ॐ प्रजापतये नमः । १५।
          ॐ महेन्द्राय नमः ।
          ॐ धनदाय नमः ।
          ॐ कालाय नमः ।
          ॐ यमाय नमः ।
          ॐ सोमाय नमः । २०।
          
          ॐ अपांपतये नमः ।
          ॐ पितृमूर्तये नमः ।
          ॐ वसुमूर्तये नमः ।
          ॐ साध्यमूर्तये नमः ।
          ॐ अश्विमूर्तये नमः । २५।
          ॐ मरुन्मूर्तये नमः ।
          ॐ मनवे नमः ।
          ॐ वायुमूर्तये नमः ।
          ॐ वह्नये नमः ।
          ॐ प्रजमूर्तये नमः । ३०।
          
          ॐ प्राणाय नमः ।
          ॐ ऋतवे नमः ।
          ॐ कर्त्रे नमः ।
          ॐ प्रभाकराय नमः ।
          ॐ आदित्याय नमः । ३५।
          ॐ सवित्रे नमः ।
          ॐ सूर्याय नमः ।
          ॐ खगाय नमः ।
          ॐ पूष्णे नमः ।
          ॐ गभस्तिमते नमः । ४०।
          
          ॐ सुवर्णसदृशाय नमः ।
          ॐ भानवे नमः ।
          ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
          ॐ दिवाकराय नमः ।
          ॐ हरिदश्वाय नमः । ४५।
          ॐ सहस्रार्चिषे नमः ।
          ॐ सप्तसप्तये नमः ।
          ॐ मरीचिमते नमः ।
          ॐ तिमिरोन्मथनाय नमः ।
          ॐ शंभवे नमः । ५०।
          
          ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
          ॐ मार्ताण्डाय नमः ।
          ॐ अंशुमते नमः ।
          ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
          ॐ शिशिराय नमः । ५५।
          ॐ तपनाय नमः ।
          ॐ भास्कराय नमः ।
          ॐ रवये नमः ।
          ॐ अग्निगर्भाय नमः ।
          ॐ अदितेःपुत्राय नमः । ६०।
          
          ॐ शंखाय नमः ।
          ॐ शिशिरनाशनाय नमः ।
          ॐ व्योमनाथाय नमः ।
          ॐ तमोभेदिने नमः ।
          ॐ ऋग्यजुःसामपारगाय नमः । ६५।
          ॐ घनवृष्टये नमः ।
          ॐ अपांमित्राय नमः ।
          ॐ विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमाय नमः ।
          ॐ आतपिने नमः ।
          ॐ मण्डलिने नमः । ७०।
          
          ॐ मृत्यवे नमः ।
          ॐ पिङ्गलाय नमः ।
          ॐ सर्वतापनाय नमः ।
          ॐ कवये नमः ।
          ॐ विश्वस्मै नमः । ७५।
          ॐ महातेजसे नमः ।
          ॐ रक्ताय नमः ।
          ॐ सर्वभवोद्भवाय नमः ।
          ॐ नक्षत्रग्रहताराणां अधिपाय नमः ।
          ॐ विश्वभावनाय नमः । ८०।
          
          ॐ तेजसामपि तेजस्विने नमः ।
          ॐ द्वादशात्मने नमः ।
          ॐ इन्द्राय नमः ।
          ॐ धात्रे नमः ।
          ॐ भगाय नमः । ८५।
          ॐ पूष्णे नमः ।
          ॐ मित्राय नमः ।
          ॐ वरुणाय नमः ।
          ॐ अर्यमणे नमः ।
          ॐ अर्चिष्मते नमः । ९०।
          
          ॐ विवस्वते नमः ।
          ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
          ॐ सवित्रे नमः ।
          ॐ विष्णवे नमः ।
          ॐ पूर्वायगिरये नमः । ९५।
          ॐ पश्चिमायाद्रये नमः ।
          ॐ ज्योतिर्गणानांपतये नमः ।
          ॐ दिनाधिपतये नमः ।
          ॐ जयाय नमः ।
          ॐ जयभद्राय नमः । १००।
          
          ॐ हर्यश्वाय नमः ।
          ॐ सहस्रांशवे नमः ।
          ॐ आदित्याय नमः ।
          ॐ उग्राय नमः ।
          ॐ वीराय नमः । १०५।
          ॐ सारंगाय नमः ।
          ॐ पद्मप्रबोदाय नमः ।
          ॐ प्रचण्डाय नमः ।
          ॐ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय नमः ।
          ॐ सूर्याय नमः । ११०।
          
          ॐ आदित्यवर्चसे नमः ।
          ॐ भास्वते नमः ।
          ॐ सर्वभक्षाय नमः ।
          ॐ रौद्रय वपुषे नमः ।
          ॐ तमोघ्नाय नमः । ११५।
          ॐ हिमघ्नाय नमः ।
          ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
          ॐ अमितात्मने नमः ।
          ॐ कृतघ्नघ्नाय नमः ।
          ॐ देवाय नमः । १२०।
          
          ॐ ज्योतिषांपतये नमः ।
          ॐ तप्तचामीकराभाय नमः ।
          ॐ वह्नये नमः ।
          ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
          ॐ तमोभिनिघ्नाय नमः । १२५।
          ॐ घृणये नमः ।
          ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
          ॐ भूतस्र्ष्ट्रे नमः ।
          ॐ भूतपालाय नमः ।
          ॐ भूतनाशाय नमः । १३०।
          
          ॐ पायते नमः ।
          ॐ तपते नमः ।
          ॐ वर्षते नमः ।
          ॐ सुप्तेषु जाग्रते नमः ।
          ॐ भूतेषु परिनिष्ठिताय नमः । १३५।
          ॐ अग्निहोत्राय नमः ।
          ॐ अग्निहोत्रिणां फलाय नमः ।
          ॐ परमसमर्थाय परब्रह्मणे नमः । १३८।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=आदित्यनामावलिः&oldid=90046" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्