अथर्ववेदः/काण्डं ७/सूक्तम् ००८

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← सूक्तं ७.००७ अथर्ववेदः - काण्डं ७
सूक्तं ७.००८
अथर्वा (ब्रह्मवर्चसकामः)
सूक्तं ७.००९ →
दे. अदितिः। आर्षी जगती।

दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम् ।
तेषां हि धाम गभिषक्समुद्रियं नैनान् नमसा परो अस्ति कश्चन ॥१॥