अग्नेरार्षेयं(त्वामग्ने)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
अग्नेरार्षेयं

(९) ॥ अग्नेरार्षेयं । गायत्री, अग्निः ॥
त्वा꣥꣯मग्ने꣯पू꣯ष्काऽ६रा꣥꣯दधी॥ आ꣡थ꣢र्वा꣯ ना꣡इः । अ꣪माऽ२᳐न्था꣣ऽ२३४ता꣥ ॥ मू꣣ऽ२३४र्द्ध्नो꣥ । वा꣣ऽ २३४इश्वा꣥ ॥ स्य꣤वोवा꣥ । घा꣤ऽ५तोऽ६” हा꣥इ॥
(बी।१८) (दी० ५। प० ८ । मा० ४)

(९) ॥ अग्नेरार्षेयं । गायत्री, अग्निः ॥

त्वामग्नेपूष्काऽ६रादधी॥ आथर्वा नाइः । अमाऽ२न्थाऽ२३४ता ॥ मूऽ२३४र्द्ध्नो । वाऽ २३४इश्वा ॥ स्यवोवा । घाऽ५तोऽ६ हाइ॥

(बी।१८) (दी० ५। प० ८ । मा० ४)