सम्भाषणम्:मुखपुटम्

विकिस्रोतः तः
(सम्भाषणम्:मुख्यपृष्ठम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
                         "सन्स्कुर्थ भाषे"

सन्स्क्रुतभष एक प्राचिन भषा इति। अनेक भषस्य माता सम्स्क्रुतम्। हिन्दुवेदह सम्स्क्रुत भषेन लिखितम्। अनेक सम्स्क्रुत रचनह विधेषभषेन अनुवादम् इति। किन्तु बहुअल्प कुतुम्बह सम्स्क्रुथभषेन सम्भषितम् करोति। अतह सम्स्क्रुतभषसक्षनम् अवष्यकम्। सम्स्क्रुत भषेन अनेक भषस्य रुचि प्रतिबिम्बितम्। सम्स्क्रुत भष बहुल सरलम्। अतह सन्स्क्रुत भषा गर्वकारनम्।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सम्भाषणम्:मुखपुटम्&oldid=206434" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः