"ऋग्वेदः सूक्तं १०.१५२" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
(लघु)
Yannf : replace
(लघु) (Yannf : replace)
(लघु) (Yannf : replace)
शास इत्था महानस्यमित्रखादो अद्भुतः |
न यस्यहन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥
सवस्तिद विशस पतिर्व्र्त्रहा विम्र्धो वशी |
वर्षेन्द्रःपुर एतु नः सोमप अभयंकरः ॥
वि रक्षो वि मर्धो जहि वि वर्त्रस्य हनू रुज |
वि मन्युमिन्द्र वर्त्रहन्नमित्रस्याभिदसतः ॥
 
वि न इन्द्र मर्धो जहि नीचा यछ पर्तन्यतः |
यो अस्मानभिदासत्यधरं गमया तमः ॥
अपेन्द्र दविषतो मनो.अप जिज्यासतो वधम |
वि मन्योःशर्म यछ वरीयो यवया वधम ॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/2803" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः