Uploads by Naveen Sankar

Jump to navigation Jump to search

एतद्विशेषपुटम् उत्तारितसञ्चिकाः प्रदर्शयति । योजकेन शुद्धाः अतिनूतनं सञ्चिकाः केवलम् अत्र प्रदर्शयति ।

सञ्चिकावली
दिनाङ्क नाम अंगुष्ठनखाकारम् । आकार वर्णनम्
१६:४७, २८ सेप्टेम्बर् २०११ Sanskrit Wikisource.jpg (संचिका) १६३ KB Taken from http://malayalamebooks.wordpress.com or from http://sanskritebooks.wordpress.com/
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:सञ्चिकावलिः/Naveen_Sankar" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्