वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org२२:२१, २८ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org००:२८, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org१८:२६, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org०४:४९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ab.wiktionary.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org१६:१६, १७ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
advisory.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२१:३३, ३० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
af.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१५:१८, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org००:३५, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikibooks.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१६:१०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
am.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org२३:४९, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ang.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org०५:०८, १६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org१४:४८, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
an.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org२२:२५, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०३:१०, २३ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autoreview
ar.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१३:५३, २३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org२१:४१, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org२३:०४, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२३:१७, २४ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org००:५६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१९:२७, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
ast.wikipedia.org१२:१६, ३१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ast.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org१९:०२, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org१०:५५, १९ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०८:०६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org२२:५१, ४ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१६:००, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०३:०३, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
az.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org१२:५८, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org०६:४९, २३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१६:०९, ९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bat-smg.wikipedia.org१५:११, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१४:५८, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२३:३७, ६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org१३:३८, २८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org१३:२३, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
be.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२३:४६, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
bg.wikibooks.org०९:१४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org००:०२, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१०:००, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org१५:०८, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०१:३२, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१५:३६, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१७:१६, २९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org१९:०९, ३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१९:५६, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
bn.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१८:५१, १३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org१५:०३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org००:४६, २८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org१५:११, ३ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२१:२७, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१०:४४, २२ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
bs.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org०९:३८, ९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bxr.wikipedia.org१६:३८, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१८:०९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ca.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org१२:२६, १२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org१७:३५, ६ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org२२:४७, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०२:५२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०१:२९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org१२:१०, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cho.wikipedia.org१८:२८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org२१:१८, २१ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org१२:२५, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org१८:२८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org१८:२७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०६:४५, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org२२:५१, १८ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०२:२४, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,५७९sysop
co.wikipedia.org१८:३१, १४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org२०:०८, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org१७:१६, २७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०५:३८, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org१८:२८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org१८:२८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org१५:२८, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१०:२६, १० मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१०:१७, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०५:०४, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org०५:३७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०५:४६, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org०८:०४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org११:२३, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org१८:४४, २० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१५:०१, २८ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०५:४४, ७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१०:०६, ११ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०७:०४, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८autoreview
de.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org१७:५५, १३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
de.wikiquote.org१४:०६, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
de.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org२२:००, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org०८:०६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१८:४४, ८ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org१८:५१, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
diq.wikipedia.org१५:१६, २३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org२०:०९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१४:४३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org१४:४५, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org१८:२८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२१:२९, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
el.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org२३:४७, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org१८:२६, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१३:५९, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org२०:०९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०९:४७, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२३:५३, २९ जनवरी २००९गृह विकि(?)४६,१४३oversight, sysop
en.wikibooks.org१५:४१, ८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४editor
en.wikinews.org०२:००, ६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
en.wikiquote.org१३:५१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४१
en.wikisource.org१३:५१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१३:५१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४
en.wikivoyage.org०४:१९, १९ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org०४:५५, ९ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
eo.wikipedia.org२२:२९, २८ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
eo.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org२३:४७, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org००:०६, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१४:१८, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org२३:३८, ३० जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
es.wikibooks.org०२:०८, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
es.wikinews.org२३:४५, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
es.wikiquote.org००:५२, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
es.wikisource.org०३:४९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
es.wikiversity.org२१:०१, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikivoyage.org१५:४०, २६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
et.wikipedia.org१८:४७, ५ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
et.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org२०:०९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२३:३६, ६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
eu.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१४:११, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org१६:०२, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org००:१७, २ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org२१:२५, १७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org२०:१९, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०८:४९, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org१९:१७, १६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१२:२२, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org१५:०४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org११:३४, २८ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org२०:०९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org२१:२०, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org२१:२२, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org११:४१, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org१२:१३, २७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org१८:०६, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org१९:२१, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org११:०१, २५ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०६:३०, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
fr.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१०:५०, ९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
fr.wikiquote.org१६:५२, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fr.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१३:४२, २८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org०७:३७, २२ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१५:५४, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org११:३०, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०८:१५, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
fy.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२१:५९, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०१:२९, ११ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org२१:४०, ८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikibooks.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org१८:१३, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०१:५३, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
gd.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org११:३५, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org००:१९, ७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
gl.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org१८:२३, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org२०:०९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०१:२९, १८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१३:०३, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org१६:१०, २९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१६:१३, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org११:४३, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१८:२७, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org१७:४०, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org२०:१७, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०४:३७, १८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१५:५०, १७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org१६:४९, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१६:५६, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१७:२२, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०८:०६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१५:०१, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hif.wikipedia.org०२:३०, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org१५:१४, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
hi.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१६:४५, २७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org००:५०, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org२२:१९, ३० मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org११:४४, २३ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
hr.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१७:२२, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०९:१६, १७ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०१:५८, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१२:४३, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१३:३९, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org०९:०५, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१९:४०, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१६:१९, ३१ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०४:३२, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
hy.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२०:२३, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१५:५३, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org००:४७, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०२:०३, २३ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
id.wikibooks.org१३:४९, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१२:०५, १९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१२:०९, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org०६:५०, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०५:०२, १३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ii.wikipedia.org१८:२९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०१:२३, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१७:५२, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१६:३५, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
io.wikipedia.org१५:०७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org२२:५४, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१३:१८, ११ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)editor
it.wikipedia.org२३:३६, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
it.wikibooks.org२१:००, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org०४:१९, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१४:५२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
it.wikisource.org०८:२५, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०९:००, ३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org०८:०६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०१:५४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०३:२५, १४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१५:४०, २२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१५:०९, २५ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ja.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org००:३१, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org००:१९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
jv.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१४:२१, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१६:०९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ka.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org००:२६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२२:१३, १८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org००:३८, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०१:५३, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०३:१२, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१८:१२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१०:४६, २० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१७:४४, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org०४:३५, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org००:२६, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org२३:४७, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org२३:४७, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०१:०२, २८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०८:०७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org२०:०४, २३ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org००:१६, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org२१:२०, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०१:५३, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ku.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०१:३०, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org१४:४२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org२२:४८, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org०३:००, ३० अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org२२:४८, ३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१५:०४, १४ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०३:३६, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१५:३७, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
la.wikibooks.org१२:४७, ३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१७:५४, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org१९:५५, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
lb.wikibooks.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org२१:४१, २७ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०२:५२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१८:३०, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org१३:१६, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
li.wikibooks.org२३:४६, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org००:४६, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१५:०९, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org१४:५०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०१:४०, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org२२:१२, १८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१८:०९, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
lt.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org२२:१४, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org२३:२४, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९६autopatrolled
lv.wikibooks.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०९:२१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०४:३६, १८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org११:४८, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२३:५३, ३० जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३०sysop
meta.wikimedia.org१८:४९, ३० जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३३९sysop
mg.wikipedia.org१३:२८, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org१४:५२, ११ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०८:०७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१८:५०, १३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org१८:३०, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१३:५१, २३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
mk.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०८:२१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ml.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०२:४१, १ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१६:२५, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०२:४८, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१६:५१, ६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org२१:३१, २५ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१३:३०, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०८:४३, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०१:५२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०५
ms.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१८:१७, ३० मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८४
mt.wiktionary.org२१:५९, २० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org२०:२९, २७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१९:१०, १३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०६:४७, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
my.wikibooks.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org२०:४४, १७ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०२:२९, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०२:५२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org२२:५१, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०७:५१, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nds.wikipedia.org२१:२९, १८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
nds.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०४:०१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org२१:०६, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०१:०१, २६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikibooks.org१५:३०, ११ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
nl.wikimedia.org२२:५०, २४ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०५:५९, ३१ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१२:४७, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org०९:२४, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
nl.wikivoyage.org०८:०७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१०:४५, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nn.wikipedia.org१४:५५, २२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१२:३६, २३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१३:५४, २६ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१०:५५, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१८:४४, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१०:०६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१५:१४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०१:३८, २६ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org१४:०३, २६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०१:१८, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०८:४७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org२१:३०, १९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१७:०७, १९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org२१:५१, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०२:५५, १३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
pa-us.wikimedia.org२०:१०, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०२:२७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१६:१०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०२:२७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१७:४९, १३ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१८:५२, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org००:२६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pfl.wikipedia.org१५:५६, १५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१८:०१, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०७:०९, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikibooks.org१४:४२, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikimedia.org१४:४१, २२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org१८:११, ८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१६:१२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikisource.org०३:११, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org१५:१८, २३ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org१५:२६, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१५:०९, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१०:०१, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०५:०९, १३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org११:३५, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pt.wikibooks.org१६:३१, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pt.wikinews.org०३:०३, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०१:२१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
pt.wikisource.org०१:१३, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org२०:३३, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pt.wikivoyage.org०६:४२, १५ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org११:०१, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
quality.wikimedia.org२०:११, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org२१:१७, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०३:४६, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org००:४३, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
rn.wikipedia.org१३:१७, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org१८:३१, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०४:५४, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org००:२३, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१३:५४, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org१८:२४, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org२२:०२, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१५:२४, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org०८:०८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org२२:५३, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०२:१७, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikibooks.org२१:२९, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org२०:११, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१५:२१, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org११:२१, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०८:०८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org२२:२९, १ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org१२:२४, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org१४:५७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१२:३६, ११ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१५:१६, १३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org१४:४५, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०८:०८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org२३:४७, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०४:४९, १२ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
scn.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०१:५४, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
sc.wikipedia.org१५:२९, ११ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org१८:३२, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१७:२८, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org१८:३२, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org२०:११, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०३:५१, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०८:५४, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
sh.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१५:०२, १९ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४,६०२checkuser, sysop
simple.wikibooks.org१५:४१, ८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org१८:२७, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
simple.wiktionary.org२१:५६, २६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६rollbacker
si.wikipedia.org१३:२७, ३१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०१:५२, ३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३७
sk.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१८:३३, ३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०१:५५, ३० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
sl.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org२३:४४, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२०:५४, २ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१५:३९, ११ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org१८:३२, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org२१:५८, १४ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org०१:१२, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
so.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१३:५१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५autopatrolled
sq.wikipedia.org१०:३८, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
sq.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org२२:१२, १८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१७:५४, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१६:०५, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org११:२९, २ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org२२:००, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१८:५१, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१८:००, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१८:२८, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org१५:३२, ९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११४
st.wikipedia.org०८:५६, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१६:०३, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१६:१६, ७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१२:३३, २७ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१०:४२, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org२३:४१, ६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org२२:५४, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org०८:०९, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org११:४३, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०५:२७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
sw.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१७:५१, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org११:२१, ३१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ta.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०२:३५, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०८:५०, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org१८:५४, ३ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
test2.wikipedia.org०६:२८, १० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०९:२५, २५ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org१२:२८, १४ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१८:२५, ५ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०५:२७, ७ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१०:५१, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१६:२५, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१६:२४, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०६:०५, २७ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
th.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१७:२३, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१०:२७, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०३:१०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१२:४२, ५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१५:०३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tk.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org१८:३२, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१८:२९, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
tl.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१८:४०, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१७:०८, १३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१२:२७, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org०९:०९, २ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०१:२२, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०२:२४, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tr.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०२:५२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org२१:०५, १९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ts.wikipedia.org१०:०४, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०१:५१, १५ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१७:०५, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०७:०७, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०२:५७, १६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०४:१०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०२:५२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१७:५०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०२:५०, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२२:५९, २१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org११:३७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org११:५६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org११:५६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०८:०९, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org१०:२८, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१५:१०, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org१७:१७, ६ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org१३:२६, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
uz.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org२१:४४, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vec.wikisource.org१६:३६, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१२:४९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१५:५२, ७ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१७:२५, २४ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org०२:१९, २६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org२३:५३, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०४:१०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org०९:२६, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
vo.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०२:५७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१९:२२, २ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org१५:१०, ३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१९:४८, २९ एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
wikimania2005.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org१८:११, ९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org००:०४, २९ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org२२:४८, ८ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org२३:२७, १३ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०२:११, १२ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org२०:००, १८ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०८:५१, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org०५:३६, १ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०१:५०, २८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०१:०९, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org२०:१६, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
xal.wikipedia.org११:३४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१८:०६, १३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org०२:५४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org२०:१२, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०४:५८, २३ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१९:५३, ५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
yi.wikisource.org१७:०२, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१०:४४, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१७:४४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१३:११, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org१८:३३, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०२:५३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org२०:५५, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh-min-nan.wikipedia.org१५:५६, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh-min-nan.wikibooks.org०२:३२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org२२:४२, २९ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org००:२९, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०२:५६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०१:२०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
zh.wikipedia.org१८:१७, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikibooks.org०२:५०, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०५:०१, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०२:५५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०३:२८, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०४:१०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१३:५४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०९:५०, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org१४:१९, २७ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१४:३१, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)