सदस्यः:Aditya.G.S. 1810478

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

माल्गुदि दय्स् अर्. के. नारयन् महोदयस्य रचयित प्रसिद अन्ग्ल भाशा लगु कथा पुस्तकम् आसीत्। एतत् पुस्तकम् १९४३ तमे वर्शे रछयितुम् अभवत्। इदम् पुस्तके ३२ काल्पनिक कथाः आसन्। कथन् सरल रुपिकरनम् बहु सम्यक् आसीत्। सर्वे कथाः माल्गुदि इति नगरे स्तितः। एतत् पुस्तकम् बहु भाशे अनुवादम् अकरोत्। स्वमिः पुस्तकस्य प्रसिद पात्रम् आसीत्। "अन् अस्त्रोलोजर्स् दय्" इति गद्य भागः एकदश कक्ष संस्कृत पुस्तके "ज्यौतिषिकस्य दिनम्" इति आसित्। इदम् पुस्तकम् जनप्रियः अभवथ्।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यः:Aditya.G.S._1810478&oldid=206364" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्