सञ्चिका:Matta Vilasa Prahasanam Mahendra Vikrama Ed. Ganapati Sastri T.S. University of Travancore 50.pdf

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(८२५ × १,४४३ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : १.२१ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , ३८ पुटानि)

सारांशः[सम्पाद्यताम्]

महेन्द्रविक्रमेण रचितं गणपतिशास्त्रिणा सम्पादितं प्रहसनम् |

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०७:१९, ४ सेप्टेम्बर् २०१९०७:१९, ४ सेप्टेम्बर् २०१९ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।८२५ × १,४४३, ३८ पुटानि प्रयुक्तानि । (१.२१ MB)Shubha (सम्भाषणम् | योगदानानि)महेन्द्रविक्रमेण रचितं गणपतिशास्त्रिणा सम्पादितं प्रहसनम् | वर्गः:नाटकानि

39 अधो निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धिः संलग्ना अस्ति:

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)