सञ्चिका:Matta Vilasa Prahasanam Mahendra Vikrama Ed. Ganapati Sastri T.S. University of Travancore 50.pdf

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पूर्वतनं पृष्ठम्
पृष्ठं गम्यताम्
पूर्वतनं पृष्ठम्
पूर्वतनं पृष्ठम्
अग्रिमं पृष्ठम्
अग्रिमं पृष्ठम्
अग्रिमं पृष्ठम्

मूलसञ्चिका(८२५ × १,४४३ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : १.२१ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , ३८ पुटानि)

सारांशः[सम्पाद्यताम्]

महेन्द्रविक्रमेण रचितं गणपतिशास्त्रिणा सम्पादितं प्रहसनम् |

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०७:१९, ४ सेप्टेम्बर् २०१९०७:१९, ४ सेप्टेम्बर् २०१९ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।८२५ × १,४४३, ३८ पुटानि प्रयुक्तानि । (१.२१ MB)Shubha (सम्भाषणम् | योगदानानि)महेन्द्रविक्रमेण रचितं गणपतिशास्त्रिणा सम्पादितं प्रहसनम् | वर्गः:नाटकानि

39 अधो निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धिः संलग्ना अस्ति:

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)