सक्रिययोजकावली

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

एषा तु गतेषु ३० दिनेषु कृतकार्याणां योजकाना आवली ।

भवान्/भवती एतस्य पृष्ठस्य उपस्मृतौ (cache) सङ्ग्रहितं संस्करणं पश्यति, यत् ३ दिनानि, १५ घण्टाः, ३८ निमेषाः तथा च २३ क्षणानि यावत् पुरातनं भवितुम् अर्हति ।

सक्रिययोजकावली  
  
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सक्रिय_सदस्य" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः