"पृष्ठम्:सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्(१-३प्रश्नाः) Satyaashada Srautasutra.pdf/६४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
→‎अपरिष्कृतम्: - १प्र०पटल: महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । कालोऽङ्ग प्रयोगयोरित विधत्तः । अत एवोक्तम्-चोदनासंयोगादित्यादि । समु- दाये च विद्वद्वाक्यावगतो य एवं विद्वानम... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती
(→‎अपरिष्कृतम्: - १प्र०पटल: महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । कालोऽङ्ग प्रयोगयोरित विधत्तः । अत एवोक्तम्-चोदनासंयोगादित्यादि । समु- दाये च विद्वद्वाक्यावगतो य एवं विद्वानम... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
(भेदः नास्ति)
४७,१७३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/322539" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः