सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (अरण्यकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥३-३५॥) | (ऋग्वेद: सूक्तं १०.६६)अग्रिमपुटम् ।

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:सर्वपृष्टानि/ऋ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः