योजकाधिकारस्य प्रबन्धनम्

Jump to navigation Jump to search
योजकसमूहस्य प्रबन्धनं करोतु  

Zerabat नाम्नः न कोऽपि सदस्यः विद्यते ।

यत् टङ्कितं, तत् पश्यतु ।

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:सदस्याधिकाराः/Zerabat" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्