वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Wikisource-bot
  • पञ्जीकृतम्: १४:१४, ३० अगस्त २०१४ (४ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना २०,३४,८९६
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ७९
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ar.wikisource.org१२:२७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९bot
as.wikisource.org१२:२८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org१३:१६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org१२:२९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४,१४९bot
bg.wikisource.org१३:१६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१२:२९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,२४०bot
br.wikisource.org१२:३०, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५,६५१bot
bs.wikisource.org१३:३८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०१:०५, ८ जुलाई २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,८६७
commons.wikimedia.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१३:१५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org१३:१६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३२
da.wikisource.org१२:३१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३,४०५
de.wikisource.org१३:४४, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१२:३८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikibooks.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikinews.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org१४:२४, ३० अगस्त २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३,१४,०४१bot, confirmed
en.wikiversity.org१३:१०, ३१ अगस्त २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१२:३९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
es.wikisource.org१२:३९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७,९७१bot (अस्थाई)
et.wikisource.org१२:४०, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३,०४६
eu.wikisource.org१३:१०, २० अप्रैल २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१२:४१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org१३:१६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३४bot
fo.wikisource.org१३:३९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org११:१४, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७,६१८bot
gl.wikisource.org१३:४१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४bot
gu.wikisource.org१२:४१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,०२३bot
he.wikisource.org१२:४२, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६३bot
hr.wikisource.org१२:४४, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,२९०bot
hu.wikisource.org१२:४५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७७bot
hy.wikisource.org१२:४६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९,२५४bot
id.wikisource.org१२:४६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३६४bot
is.wikisource.org१३:१७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५५
it.wikisource.org११:१५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,५०२bot
ja.wikisource.org१३:४१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,७७२bot
kn.wikisource.org१२:४८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८,४४२bot
ko.wikisource.org१३:१७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१२:४९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९,३५२
li.wikisource.org१३:३८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१३:०९, ३१ अगस्त २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१४:१६, ३ अक्तूबर २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org१४:१४, ३० अगस्त २०१४नूतन वृत्तान्त(?)
mk.wikisource.org१३:४१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१२:४९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९,८९९bot
mr.wikisource.org१२:५०, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६८८
nl.wikisource.org१२:५०, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,१६०bot
no.wikisource.org१२:५१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७,९८०bot
or.wikisource.org१३:४२, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,९७९
pa.wikisource.org११:५३, ७ जुलाई २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org१२:५१, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०५
pms.wikisource.org१२:५०, ७ जुलाई २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org१२:५२, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९,५२०bot
ro.wikisource.org१२:५३, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,२५८
ru.wikisource.org१२:५४, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,४१२
sah.wikisource.org१३:४२, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१२:५४, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,४०१
sk.wikisource.org१३:१७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१२:५५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,४१४bot
wikisource.org११:२९, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८६
sr.wikisource.org१३:४२, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४bot
sv.wikisource.org१२:५५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९,७५२
ta.wikisource.org१४:१६, ३ अक्तूबर २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,१२,०३५bot
te.wikisource.org१२:५६, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४,१३८bot
th.wikisource.org१४:१६, ३ अक्तूबर २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१३:१५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१३:१५, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९,६७८bot
vec.wikisource.org१२:५७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
vi.wikisource.org१२:५७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१३:५०, २० अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१३:१७, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१३:३८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१२:५८, १३ अगस्त २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६९६bot