विकिस्रोतः:भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा आगष्ट् २०२१/कार्यविभागः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा आगस्ट्~ 2021
 मुख्यपृष्ठम् भागग्राहिणः कार्यविभागः नियमाः ग्रन्थाः पुरस्काराः प्रगतिः साहाय्यम् & चर्चा इतिवृत्तम् 

कार्यविभाजनम्

क्र.सं. सदस्यनाम ग्रन्थनाम पृष्ठानि पृष्ठानां सङ्ख्या
1. Anand Rangarajan श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 1-10
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 481
आरम्भपृष्ठम्
1
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 841-860
आरम्भपृष्ठम्
20
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 451-540
आरम्भपृष्ठम्
90
शङ्करदिग्विजयः 103-121
आरम्भपृष्ठम्
19
2. Poornima N V श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 11-20
आरम्भपृष्ठम्
10
3. Vrngud.12 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 21-30
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 511-530
आरम्भपृष्ठम्
20
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 861-880
आरम्भपृष्ठम्
20
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 271-360
आरम्भपृष्ठम्
90
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 428-450
आरम्भपृष्ठम्
23
4. Deepanarayanan123 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 31-40
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 381-430
आरम्भपृष्ठम्
50
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः (प्रथमः भागः) 1-90
आरम्भपृष्ठम्
90
5. Madhavi Barla श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 41-50
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 482-510
आरम्भपृष्ठम्
29
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 671-720
आरम्भपृष्ठम्
50
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः (प्रथमः भागः) 91-180
आरम्भपृष्ठम्
90
6. Ayurvedanarayanan श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 51-60
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 331-380
आरम्भपृष्ठम्
50
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 571-620
आरम्भपृष्ठम्
50
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः (प्रथमः भागः) 181-230
आरम्भपृष्ठम्
50
7. मयङ्क त्रिपाठी श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 61-70
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 431-480
आरम्भपृष्ठम्
50
8. Tapaskhanra1998 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 71-80
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 221-320
आरम्भपृष्ठम्
100
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 721-820
आरम्भपृष्ठम्
100
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 1014-1096
आरम्भपृष्ठम्
81
9. Dr. stp kanakavalli श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 81-90
आरम्भपृष्ठम्
10
10. Amay Sakhare श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 91-100
आरम्भपृष्ठम्
10
11. RADHAVD श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 101-110
आरम्भपृष्ठम्
10
12. Sharanya nagesh श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 111-120
आरम्भपृष्ठम्
10
13. S.ramamurthy sharman श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 121-130
आरम्भपृष्ठम्
10
14. GayathriIndavara59 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 131-140
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 951-960
आरम्भपृष्ठम्
10
15. Ashwini K श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 141-150
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 961-970
आरम्भपृष्ठम्
10
16. Vinoth Murali श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 151-160
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 551-570
आरम्भपृष्ठम्
20
17. Shilashree P श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 161-170
आरम्भपृष्ठम्
10
18. Swaminathan sitapathi श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 171-180
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 531-550
आरम्भपृष्ठम्
20
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 881-900
आरम्भपृष्ठम्
20
19. Yamuna Sugnyan श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 181-190
आरम्भपृष्ठम्
10
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 821-840
आरम्भपृष्ठम्
20
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 361-450
आरम्भपृष्ठम्
90
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 31-90
आरम्भपृष्ठम्
50
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 486-569
आरम्भपृष्ठम्
64


20. मौसुमी पाखिरा श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 191-200
आरम्भपृष्ठम्
10
21. दीपंकर वर्मनः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 201-210
आरम्भपृष्ठम्
10
22. राखि वर्मनः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 211-220
आरम्भपृष्ठम्
10
23. प्रवीण् कुमारः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 321-330
आरम्भपृष्ठम्
10
24. Adithya HN श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 621-670
आरम्भपृष्ठम्
50
25. Dayasagara कादम्बरीकथासारसङ्ग्रहः 1-80
आरम्भपृष्ठम्
80
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः (प्रथमः भागः) 231-270
आरम्भपृष्ठम्
40
25. Shanthala U R बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः 541-569
आरम्भपृष्ठम्
28