प्रकाषम् मन्डलम्

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

ओङोले इति नगरम् अन्ध्र प्रदेशस्य प्रकाशम् मन्डले इति अस्ति । तत् बंग समुद्र तीरे अस्थि । तत् प्रदेशस्य पूर्वस्याम् कडप मंडलम् , उत्तरस्यम् गुंटूरु मन्डलम् , पश्चिमस्याम् कर्नूम् मन्डलम् च अस्ति । ए तत् आन्ध्र प्रदेशं जनपदा संख्याषु तृतीय अस्ति । काकतीय संस्तानम् मोथुपति समुद्र दौवारिकणः आसीत् । इदम् मन्डलम् इटलीय यत्रिक: मार्कोपोलोयेन पर्याटनम् क्रुत: अस्ति । इदम् मन्डलम् ओङोल् व्रिषभाय प्रसिद्दम् अस्ति । पन्चदशसहस्र वर्षे अयम् मन्डलम् विजयनगर महाराजेन पालितम् आसीत् । इदम् मन्डलम् अन्ध्र प्रदेष्स्य प्रथम मुख्यमन्त्रि: टंगुटूरि प्रकाषम् महबागस्य स्मरणानुग्रहनर्थम् नामधेयम् अस्ति । टंगुटूरि प्रकाषम् महाभागस्य नाम अनतरम् आन्ध्र केसरि इति । सह मन्डलस्य विनोदरायुनिपलेम् ग्रमे जातवान् । प्रकाशम् मन्डलस्य गुंटूरु नेल्लूरु नगरात् उद्भवः । इदं मंडलम् अन्य विक्यात जनाः मोक्षगुंडम् विश्वेश्व्रय्य , अश्वद्नारयण महाभागः च चलन चित्र शालयः भानुमथि रमाक्रिष्नः इति नाटकीय अपि अत्रेव जात । तद डि रामानयुदु , तोट्टॅम्पुदि क्रिष्ण , गिरि बाबु , रघु बाबु , धर्मवरपु सुब्रमन्यम् इत्यदयः अन्यः यषष्विनः अपि अत्रैव जाताः । पुल्लेल गोपिचन्द् नाम्नः प्रसिद्द क्रीदाकारः । इदम् मंडलम् राष्त्रीय मार्गैहि संपर्किथम् अस्ति । तद आन्ध्र प्रदेशस्य बस्वाहनानि अपि सन्ति । भैरवकोन गुह मन्दिरानि अत्र विषिश्टः स्तलः अस्ति । ए तत् सप्त षतवर्षे निर्मानिथम् अस्ति । थत् एक स्जिल मन्दिरम् अस्ति । तत् मन्दिरे प्रधानः देवः षिवः भवति । तत् मन्दिर दर्श्हनाय अवष्यम् अत्र आगमनीयः ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=प्रकाषम्_मन्डलम्&oldid=201354" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्