पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२००

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


++ चतुर्थोऽङ्कः । २११ स्रोत:खातावसीदत्तटमुरुदशनैरुत्सादिततटाः शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ।।१६। अपि च । गम्भीरगर्जितरवः स्वमदाम्बुमिश्र मासारवर्षमिव शीकरमुद्भिरन्त्यः । विन्ध्यं विकीर्णसलिला इव मेघमाला रुन्धन्तुं वारणघटा नगरं मदीयाः ॥ १७ ॥ ( इति भागुरायणेन सह निष्क्रान्तो मलयकेतुः । ) रक्षस्थः कः कोऽत् भोः । ( प्रविश्य ) पुरुषः—-आणवेदु अमच्चो । ( क ) रक्षसः-प्रियमवद्क्, सांवत्सरिकणाम् द्वारि कस्तिष्ठति । पुरुषः--वखर्चणओ । ( ख ) ( क ) आज्ञापयतु अमात्यः । (ख) क्षपणकः । गम्भीरेति । नगरं पुष्पपुरं वारणमेघमालयोः पूर्योपमा ।। १७ ।। १ श्चोता°G.; यदनै° for दशनै° P.; रदनै° N. R.; दनै° A. २ °यो यास्यन्ति A. P.; पास्यन्तु M. R. ३ समद° M. R. ४ सीकर B. N.; झिरन्तः A. M. P. R. ५ रोत्स्यन्ति B. E. N. () H. ६ E. om. bhis; M. R, have सह before भानु°; G, has सभागुरायणो. ७ सांवत्सराणा A.; °रीणाम् R, B. E. N. have ज्ञायताम् before bhis and G. B. have मध्ये after it. ८ प्रियंव°. B. B. N. After this B. N. H. have जं अमच्चो आणवेदिति निष्क्रम्य क्षपणकं दृष्ट पुनः प्रविश्य च। अमच्च एसो क्खु संचरसारिओ क्खपणओ; E. and G. agree; G. coading इति £or ति; both om. क्ष-झ्; G. om. च; both reading च for र and G. reading ष and E. क्ष for ळ in खवणओ.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२००&oldid=162255" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्