पृष्ठम्:Chézy - Yajnadattabada, ou la mort d’Yadjnadatta, épisode extrait du Ramayana.djvu/५१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति
 

মেঘজেনাম্বুনা ভূমির্ভূরিণা পরিতর্পিতা৷
উন্মত্তশিখিসারঙ্গা বভৌ হরিতশাদ্বলা॥ ১৬
এতস্মিন্নীদৃশে কালে বর্ত্তমানেহমঙ্গনে৷
বদ্ধ্বা তূণৌ ধনুষ্পাণিঃ সরযূমগমন্নদীং॥ ১৭
নিপানে মহিষং রাত্রৌ গজংবা তীরমাগতং৷
অন্যংবাপি মৃগং কঞ্চিজ্জিঘাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮
অথাহং পূর্য্যমানস্য জলকুম্ভস্য নিস্বনং৷
অচক্ষুর্ব্বিষযেশ্রৌষং বারণস্যেব বৃংহিতং॥ ১৯
ততঃ সুপুংখং নিশিতং শরং সন্ধায কার্মুকে৷
অস্মিন্ শব্দে শরং ক্ষিপ্রমসৃজং দৈবমোহিতঃ॥ ২০
শরেচাশৃণবং তস্মিন্ মুক্তে নিপতিতে তদা৷
হা হতোস্মীতি করুণাং মানুষেণেরিতাং গিরং॥ ২১
কথমস্মদ্বিধে শস্ত্রং নিপতেত্তু তপস্বিনি৷
কেনায়ং সুনৃশংসেন মযি বাণো নিপাতিতঃ॥ ২২
প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদহরোহমাগতঃ৷
ইষুণাভিহতঃ কেন কস্যেহাপকৃতং মযা॥ ২৩