पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


॥ श्रीः॥

श्रीमत्कुल्लूकभट्टविरचितया

श्लोकानामकारादिकोशेन च समेता।

पणशीकरोपाह्नेन लक्ष्मणतनुजनुपा वासुदेवशर्मपणा

संशोधिता।

इयं च

(चतुर्थावृत्तिः)

मुम्बय्याख्यराजधान्या

तुकाराम जावजी इत्येतेषां कृते तेषामेव

यन्त्रालये बालकृष्ण रामचंद्र घाणेकर इत्यतेन

मुद्रयित्वा प्रकाशिता ।

शकाब्दाः १८३१, सनाब्दाः

मूल्यं