पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/२२६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ब्राहपटसन्त जुन्छ इल्युराध्यः