पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/७२

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
४८
प्रपञ्चसारे


 वणी: पीवश्वेचा-
  रुणांसितश्यामकासाथा काद्याः ।
 इति मूलाक्षरविकृति
  कधितमिदं वर्णविकृतिबाहुल्पम् ।। ७५ ॥

 सचराचरस्य जगतो
  मूलावान्मूलनास्य बीजस्स ।। ७६ ॥

 यां शाला सकछमपास्य करवन्धं
  तद्विष्णो: परमपदं प्रयाति लोकः ।
 नामेनां विजगति जन्तुजीवभूतां
  हमेशा जपत च नियमात || ७ ||


इति आमत्यर महतपरिवाजकाचार्यस्य
श्रीगौनिन्द्र भगा पूज्यपादसिप्यस्य
अमरभगवतः कुतो
प्रपञ्चसारे चतुर्थः पटलः ।