पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/५९

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२७
तृतीयः पटलः ।


हखाः पद परेच संधिषिकताः पश्चाथ निन्दन्तिफा:
 काधाः प्राणहुतापाभूकसनपा यायाश्व शान्तिकाः ।
हान्ताः पक्षलसाः क्रमेण कृथिवा भूतात्मकास्ते पृथ-
 स्वतः पञ्चभिरब वर्गवशकः स्युः स्वम्भनायाः क्रियाः ।।

स्वादिलम्ला: कोर्णसौ चतुर्णिकावसोबारः ।
दृष्टव द्वितीयरक्षा वरद्वन्द्वयोनिकादिवपीः ॥ ७१ ॥

मरुनः कपोलविन्दुकमभ्यमवर्णाः शही वथा व्योम्नः ।
मनुपु परवपि मन्त्री नरोतु कर्माणि तस्य संसिध्यै ॥

 सामनायमथ पासवरपा-
  मक्षश्च परिवर्पणादिकम् ।
 दाहशोषणसमून्यसादिमा-
  वहिवासुवियरियतपरेन् ।। ७३॥

 पशभिर्दशभिरमीभि-
  नमोऽन्विन्द्वशव बिन्दुमुतेः ।
 बोनमध्ये कोण-
  त्रिलय मध्ये पमंयोन्मषी॥४॥