पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/४९

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२५
द्वितीयः पटलः ।


 पचाशदेशगुणिचाय यंदा भरमा
  वेवी नदात्मविनिवेशितांदव्यभावा ।
 सौपुनवमसुपिग्रेदितनादसंग।
  सवाशदीरयति पशि एव पर्णान् ।। ६८ ॥

इति आमसरमा समरिमाजकाचार्यस
श्रीगोमिन्दभगवरपूसपारशिवाय
श्रीमच्छकरभगवत्रः कृती
प्रपञ्चसार द्वितीयः पटलः॥