पृष्ठम्:नृसिंहप्रसादः-श्राद्धसारः.djvu/१६८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


इति श्रीमचतुर्दशभुवनैकनाथ महेन्द्रादिदेवपूजितचरणकमल सटाड
म्बरव्याप्तभुवनत्रय भक्तानुग्रह कपिप्रसन्नवदन प्रल्हादमणयवरद
कर दनैक्यजात सकल जगदेवसुदेवश्रीलक्ष्मीनृसिंहचरणयुगलस
रोरुहलसमूर्यवंशतिलक औौत्कल गौडगुर्जरमालवमागध पाञ्चाल
कर्णाटकऽsqनेक पौढथजास्पृहणीयकीर्ति सकलभूमण्डल
खण्ड दिङ्मण्डलनीयमाननिजभुजार्जितप्रतापासादित
सकल साम्राज्यथरमवैभव स्त्रपदच्युतसंस्थापितानेक
सामन्तचक्र चूडामणिकिरणरञ्जित चरणारविन्द
सकल भूमण्डलमण्डन श्रीमत्प्रौढ़मताप महाराजा
धिराज सर्वपुरिसुन्दरिदेवगिरिवराधीश्वर सम
स्तयवनाधीश्वर श्रीमन्महारजनिजामसाह सकल
विद्याविशारद याज्ञवल्कीयलुप्तशाखाप्रवर्तक
श्रीवल्लभात्मज श्रीवलपण्डितप्रसादासादित
श्रीसूर्यपण्डिताभिघ गुरुमन्वादिप्रणीत नीति
शास्त्राभिज्ञ महाकार्यं स्त्रकार्यवेक्षण
प्रतिनिधीकृत श्रीमहाराज श्रीदलप
तिराजविरचिते श्रीनृसिंहप्रसादे


श्रद्धसारः सम्पूर्णः।


तृतीयः सारः