पृष्ठम्:कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्.pdf/४८५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


459 अशुद्धन् शुद्धम् विद्यु 142 19 144 19 16020 1526 154 16 159 18 160 13 168 16 1701 170 170 180 11 184 1 186 13 1886 1917 215 227 11 239 239 16 244 वियु वशन वेशन पाटो पाठो प्रावास प्रवास दने दाने निपतनं निष्पतन धीमष्ठेषु धर्मिष्ठेषु विपरति विपरीत आपट्या आपद्भचः वाक, चर्षिक: चा प्रणी प्राधि जविन जीवन मध्यदिनात् सावनात् माध्यन्दिनात्सव. गृहण अहण नात् याति यति नीधीनेक्षेपाहर निधिनिक्षेपापहार परिवारिक पारवारिक प्रक्रान्तो युक्तानात युक्तानिति पाषण्डस पाषण्डल 256 तथी 270 मर पर