पृष्ठम्:कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्.pdf/४८४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


458 अर्थशास्त्रे अशुद्धम् शुद्धम् तदेव जात प्रत्यक्षा?. पिष्टच तदेव जातः प्रत्यक्षीकु पिष्टच कार परं पर यध्यक्ष इत्यध्यक्ष भाग भाग 104 106 108 109 116 117 118 121 122 122 125 रूढा 17 18 चतु बीज पादाने जीवच्छ द्विगुणा पादोन जीवत् ष द्विगुणो राज 126 चरत. अलिङ्गिन आलिडिनं भाया भया 126 127 129 135 138 138 स्यायुत स्थायुक पावचार पविचार वेणु 188 वणु