पृष्ठम्:कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्.pdf/१३६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति
              शुल्काध्यक्ष.                 109


द्वौ मासावृतुः !

  श्रावणः पोष्ठपदश्च वर्षाः ।                         1351
  आश्वयुज कार्तिकश्च शरत् ।
  मार्गशीर्षः पौषश्च हेमन्त ।
  माघः फाल्गुनश्च शिशिर ।
  चैत्रो वैशाखश्च वसन्त ।
  ज्येष्ठामूलीय आपाउच ग्रीष्मः
  शिशिराद्युत्तरायणम् ।
  वर्षादि दक्षिणायनम् ।
  द्वयनस्संवत्सर ।
  पञ्चसवत्सरो युगामिति ।
   दिवसस्य हरत्यर्कष्षष्टिभागमृतौ ततः ।
   करोत्येकमहश्छेदं तथैवैकं च चन्द्रमाः ॥
   एवमतृतीयानामब्दानामधिमासकम् ।
   ग्रीष्मे जनयतः पूर्व पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम् ।।
    यध्यक्षप्रचारे देशकालमानं विंशोऽध्यायः
       अदित एकचत्वारिंशः
       ३९ प्रक. शुल्काध्यक्षः
 शुल्काध्यक्ष. शुल्कशालाध्वजं च प्राङ्मुखं उदङ्मुखं वा

महाद्वाराभ्याशे निवेशयेत् ।

         1 शाला