पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१५२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१२८
श्री त्रिविक्रमविरचितः


वरतनुदृढललभा।बबन्धः
शयनविवर्तनरूषिताङ्गरागः ।
मनसिजशरपातदीनदीनः
कथमपि तां क्षपयांबभूव रात्रिम् ॥ ८७ ॥

इति श्रीमत्सकलविद्याधरचक्रवर्तिचरणारविन्दशेखरस्य
श्रीराजराजसूनोः श्रीत्रिविक्रमस्य कृ
कादम्बरीकथासारसंग्रहाख्ये काव्ये
एकादशः सर्गः।