काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्
श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती


काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्

या षोडशकला काशी तनुरूपा प्रकाशते।।
ज्ञानगंगान्विता यत्र शंभुरात्मा प्रतिष्ठितः।।१।।

विश्वनाथः सात्त्विकधीर्भवान्यालिंगितः सदा।।
यद्दर्शनान्न पुनरावृत्तिः कल्पशतैरपि।।२।।

इति श्री प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं काशीविश्वेश्वरस्तोत्रं संपूर्णम्।।